top of page

"Today, the only effective leadership is serving others.

It’s no longer optional.

It’s the essence of twenty-first century leadership.”

 

James Strock

Servant-Leadership is als leiderschapsprincipe niet nieuw, maar wel actueler dan ooit.

Het gedachtegoed werd al in 1970 door de Amerikaan Robert K. Greenleaf uitgewerkt in zijn boek

‘The Servant as Leader’.

De essentie van zijn betoog is dat een effectief leider in de eerste plaats gecommitteerd is

aan de groei van zijn medewerkers.

Wereldwijd bracht dit een nieuwe beweging op gang en heeft grote leiderschapsdenkers als Stephen Covey, Ken Blanchard en Simon Sinek sterk geïnspireerd tot hun visie op leiderschap. 

Servant-Leadership is geen leiderschapsstijl maar een levenshouding met een reikwijdte verder dan de muren van een organisatie.

In onze huidige maatschappij (de 21ste eeuw) zullen de principes van leidinggeven de komende jaren fundamenteel veranderen. In plaats van top-down zal er open en flexibel worden samengewerkt. De uitdagingen waar bedrijven voor staan, zijn zo complex, zo grillig door de snelle technologische ontwikkelingen dat het klassieke hiërarchische model niet meer werkt. Als leider moet je om de tafel met een big-data expert, een technicus, een ontwerper, een on-line strateeg, mensen met een expertise waar jij geen kaas van hebt gegeten. De kunst is hun kennis te bundelen, te luisteren en vragen te stellen. Dat vergt dat je je kwetsbaar kunt opstellen en erkent dat je niet alles weet en dat je stuurt op basis van relaties en niet positie.

Leiderschap op basis van gedeelde waarden, doelen en ambities gericht op persoonlijke, maatschappelijke en ecologische duurzaamheid.

Wie zich verdiept in Servant Leadership zal ontdekken dat juist dit leiderschapsprincipe voorwaardelijk is bij succesvol zijn als leider en organisatie in de 21ste eeuw.

bottom of page